GYNASTAR s.r.o. - Gynekológia a pôrodníctvo

Gynekológia a pôrodníctvo

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

JAS - jednodňová chirurgia v gynekológii a urológii

Adresa:


E-mail:
Tel.:
Brigádnicka 2
Košice


gynastar@gynastar.sk 055 / 685 32 50
UPOZORNENIE: Žiadame pacientky, ktoré zmenili zdravotnú poisťovňu, aby túto skutočnosť bezodkladne nahlásili telefonicky príp.osobne na ambulancii.
Jednodňová chirurgia
v gynekológii a urológii > Výkony jednodňovej chirurgie


Výkony jednodňovej chirurgie

GYNASTAR s.r.o. - Gynekológia a pôrodníctvo

Neprehliadnite: Rozšírili sme výkony v jednodňovej chirurgii v odbore urológia.

Výkony jednodňovej chirurgie v odbore gynekológia:

 • dilatácia a kyretáž
 • polypektómia
 • operácia cýst glandulae vestibuláris-Bartolinskej žľazy
 • gynekologické vyšetrenie v narkóze
 • excízia z vulvy
 • excízia z vaginálnej steny na histológiu
 • konizácia cervixu
 • resekcia vaginálneho septa
 • colpoperineoplastica
 • UPT - do konca 12.týždňa

Výkony jednodňovej chirurgie v odbore urológia:

 • orchiektómia
 • orchiopexia
 • resekcia kondylomat na penise
 • plastika varikokély
 • resekcia spermatokély a cysty nadsemenníka
 • operácia jednoduchej hydrokély u mužov
 • frenuloplastika
 • operácia fimózy - cirkumcízia
 • operačná repozícia parafimózy
 • divulzia uretry pre stenóze
 • dilatácia striktúry uretry
 • resekcia karunkuly uretry
 • suburetrálna aplikácia implantátov pri stresovej inkontinencii

informácie pre pacientov

© 2010. GYNASTAR s.r.o. Všetky práva vyhradené.
created by CTS Europe s.r.o.