GYNASTAR s.r.o. - Gynekológia a pôrodníctvo

Gynekológia a pôrodníctvo

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

JAS - jednodňová chirurgia v gynekológii

Adresa:


E-mail:
Tel.:
Brigádnicka 2
Košice


gynastar@gynastar.sk 055 / 685 32 50
UPOZORNENIE: Žiadame pacientky, ktoré zmenili zdravotnú poisťovňu, aby túto skutočnosť bezodkladne nahlásili telefonicky príp.osobne na ambulancii.
USG prenatálna diagnostika VVCH > 2D / 3D / 4D USG

2D / 3D / 4D USG

GYNASTAR s.r.o. - Gynekológia a pôrodníctvo

 • USG vyšetrenie malej panvy - 2D sondou (abdominálna)
 • USG vyšetrenie malej panvy vaginálnou sondou
 • USG vyšetrenie 3D, 4D sondou
 • USG vyšetrenie prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín
 • ultrazvukový folikulometrický monitoring
 • USG sledovanie tehotenstva vrátane biometrie plodu
 • vyšetrenie šijového prejasnenia (NT) plodu
 • zobrazenie plodu v 2D, 3D USG (snímok vytlačený termoprintom resp. na fotografický papier)
 • 2D USG (záznam statických obrazov plodu na CD alebo záznam na USB kľúč)
 • 2D USG (záznam video slučky v trvaní 5 min. + 3 snímky na CD alebo záznam na USB kľúč)
 • 3D USG (záznam statických obrazov plodu na CD alebo záznam na USB kľúč)
 • 3D USG (záznam video slučky v trvaní 5 min. + 3 snímky na CD alebo záznam na USB kľúč)
 • 2D, 3D, 4D USG (záznam na CDR nosiči alebo záznam na USB kľúč)
© 2024. GYNASTAR s.r.o. Všetky práva vyhradené.
created by webmatic s. r. o.